Δεύτερο κουτσοκάβισμα και σιγά σιγά βλέπουμε οι κόποι μας να γίνονται καρποί!!!

Σήμερα αρχίσαμε το δεύτερο κουτσοκάβισμα και σιγά σιγά βλέπουμε τους κόπους μας να γίνονται καρποί!! Το κουτσοκάβισμα γίνετε για να προλάβουμε διάφορες ασθένειες και για να πάρουν δύναμη στα σταφύλια!! Βάλσαμο-γη….Για Απευθείας σύνδεση με τη γη του Ρεθύμνου!!